Üzleti feltételek

Kereskedelmi feltételek

 

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

- székhelye: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8,

bejegyezve a Městský soud v Praze /Prágai Városi Bíróság/ által vezetett cégjegyzékbe,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

www.katypaty.com

E-mail: info@katypaty.com

(a továbbiakban csak „Eladó”)

 

elektronikus boltjához

 

Az Eladó kézbesítési címe:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Cseh Köztársaság

 

Az Eladó Show-roomja (előzetes megállapodás után):

Na Břehu – Redpoint épület (a betonhídon át, a Na Břehu és a Mlékárenská utcák sarkán) 19000 Praha 9 - Vysočany

 

1           Bevezető rendelkezések

1/1     A jelen kereskedelmi feltételek, a www.katypaty.com oldalon található elektronikus bolton (a továbbiakban „Elektronikus bolt“ is) keresztül történő áruértékesítésnél, részletesen szabályozzák az eladó és az ügyfél (a továbbiakban „Vevő“ is) közti jogviszonyt.

1/2     Az Eladó és a Vevő viszonyát a cseh jogrend, különösen pedig a 89/2012 Sb. sz. törvény, a Polgári törvénykönyv hatályos szövege, valamint - amennyiben a Vevő egyben fogyasztó - a 634/1992 Sb. sz. Fogyasztóvédelmi törvény hatályos szövege is szabályozza.

1/3     Az Eladó nem tesz semmilyen nyilatkozatot abban a tekintetben, hogy az Elektronikus bolt oldalain feltüntetett információk és az Elektronikus bolt által kínált áruk, más, a Cseh Köztársaságon kívüli helyeken történő felhasználáshoz megfelelőek, engedélyezettek vagy hozzáigazítottak. Amennyiben a Vevő a Cseh Köztársaságon kívülről lép be az Elektronikus bolt oldalaira, vagy az Elektronikus boltból beszerzett árut a Cseh Köztársaságon kívül használja, felel az ilyen belépésért vagy használatért.

2           A szerződés tárgya

2/1     Az Eladó vállalja az Elektronikus bolt rendelési űrlapja segítségével leadott megrendelésben feltüntetett áru Vevőnek történő leszállítását, a Vevő pedig vállalja a leszállított áru megállapodott árának kifizetését, mégpedig mindezt a jelen kereskedelmi feltételekben megszabott feltételek mellett.

3           Az Elektronikus bolt környezete

3/1     A Vevő az Elektronikus boltból közvetlenül, regisztrálás nélkül rendelhet árut.

3/2     Árurendeléskor a Vevő köteles minden adatot helyesen és az igazságnak megfelelően megadni. A Vevő által az árurendeléskor megadott adatokat az Eladó helyeseknek tekinti.

3/3     A Vevő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus boltnak nem kell mindig elérhetőnek lennie, mégpedig főleg az Eladó, ill. esetleges harmadik személyek hardver- és szoftver-felszerelésének szükséges karbantartására való tekintettel.

3/4     A Vevő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus bolt programkészletét és a webes interfész többi alkotórészét (beleértve a kínált áruk fényképeit is) szerzői jog védi. A Vevő vállalja, hogy nem fog kifejteni olyan tevékenységet, amely számára vagy harmadik személyek számára jogtalan beavatkozást, vagy az Elektronikus bolt programkészletének, vagy a webes interfész többi alkotórészének jogtalan felhasználását tenné lehetővé.

4           Árurendelés és szerződéskötés

4/1     A bemutatott áru a megfelelő termék leírásában feltüntetett rendeltetésű. Az útmutatótól vagy használati utasítástól – amennyiben a termékhez kiadták – eltérő célú használatért, valamint az ilyen eljárás következményeiért az Eladó nem felel.

4/2     Az Elektronikus boltban történt megrendelés érvényes leadása után, teljességgel és az igazságnak megfelelően ki kell tölteni a rendelési űrlapban szerepelő és előírt összes adatot és kelléket. A Vevő, az árurendeléshez kitölti az Eladó interfészén található rendelési űrlapot. A rendelési űrlap főleg  

(a)      a megrendelt árura (a Vevő, a megrendelt árut „beteszi“ az Eladó webes interfészén található elektronikus bevásárló-kosárba),

(b)      az áru beszerzési ára megtérítésének módjára, valamint a megrendelt áru kért kézbesítési módjára, és

(c)      az áru szállításával kapcsolatos költségekre (a továbbiakban együttesen csak „Megrendelés“)

vonatkozó információkat tartalmazza.

4/3     A Vevő, a Megrendelés végleges és kötött megerősítése előtt ellenőrizheti és kijavíthatja a teljes Megrendelést, valamint a megadott adatokat, beleértve a jelen kereskedelmi feltételek elfogadását, a megrendelt áru árát, beleszámítva a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes árutovábbítási és szállítási költségeket is.

4/4     Amennyiben a Vevő egyetért a megrendelés formájával, a megrendelés megerősítésével, a „Küldés” gombra kattintva, megtörténik a megrendelés végérvényes elküldése, feldolgozásra. Az így elküldött megrendelés kötött a Vevő számára.

4/5     Az Elektronikus boltban feltüntetett ajánlatok, árak és az áru elérhetőségére vonatkozó információk az Eladó pillanatnyi, valós raktárkészletét fejezik ki, azonban ezen adatok – technikai és szervezési okokból - a Megrendelés Eladónak történt elküldése és kézbesítése között eltelt időben, a 4/6 pont szerint, változhatnak. Így azután, a megrendelés időpontjában az Elektronikus boltban feltüntetett árunak - a deklarált feltételek mellett - már nem kell elérhetőnek lennie.

4/6     Az Eladó, a megrendelésben feltüntetett e-mailcímre haladéktalanul küld egy e-mailt, amelyben a Vevő számára visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét.

4/7     Az Eladó fenntartja magának a megrendelés be nem fogadásának jogát, indokolt esetekben, mégpedig főleg az áru raktárkészletének kimerülése esetén, amennyiben az áru nem érhető el a beszállítónál, amennyiben teljesen szembetűnő elírás történt az áru Elektronikus bolti katalógusban szerepelő árát vagy leírását illetően, valamint, ha a Vevő olyan személy, aki már korábban megszegte az Eladóval szembeni szerződéses kötelezettségét.

4/8     A szerződéskötés cseh nyelven történik; a szerződés idegen nyelven is megköthető. A megkötött adásvételi szerződést az Eladó, annak sikeres teljesítése céljából, 5 éven át archiválja, s az harmadik személyek számára nem érhető el. A szerződéskötéshez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk a jelen kereskedelmi feltételekből – amelyek e folyamatot érthetően leírják - világosak.

4/9     A szerződéskötésnél használhatók távközlési eszközök. Amennyiben a szerződéskötésnél alkalmaznak távközlési eszközöket, ezen eszközök használatának saját költségét a Vevő fedezi.

5           Termékár és fizetési feltételek

5/1     A termékár – az 526/1990 Sb. sz., később módosított ártörvény értelmében – szerződéses ár, s az Elektronikus boltban végső árként szerepel. Az árutovábbítási és szállítási költségek - melyek összege az Elektronikus boltban, a lehetséges szállítási módok leírásában szerepel, és a kiválasztott szállítási formától függően eltérő lehet – a Megrendelésben kerülnek hozzászámításra. A Megrendelés kitöltése után már a végleges kalkulált ár szerepel, beleértve a szállítási költségeket is.

5/2     Az áru és a szállítási költségek kifizetése történhet:

(a)      átutalással, az Eladó Bank Citfin sporitelní družstvonál /Takarékszövetkezetnél/ vezetett a szerződéskötéstől számított 7 napos esedékességgel, mindig azonban az áru leszállítása előtt; a fizetési kötelezettség teljesítésének feltétele a megfelelő variábilis szimbólum feltüntetése is.

(b)      a CREDIT ALLIANCE, SE társaság - IČO /Azonosítószáma/: 24805394, székhelye: Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9/ által nyújtott hitellel,

(c)      hitelkártyával.

5/3     Az Eladó által, az adásvételi szerződés alapján a Vevő részére kiállított számla egyben adóbizonylatként is szolgál. A Vevő mindenképpen csak az ár teljes kiegyenlítése után veheti át az árut.

6           Az áru leszállítása

6/1     A Vevő, az áru teljes vételárának kifizetésével, vagy az áru átvételével – a szerint, melyik következik be később - válik az áru tulajdonosává.

6/2     A megrendelt árut a Vevő által, a Megrendelésben teljes címmel jelölt helyre fogják kiszállítani; a Vevő azonban tudomásul veszi, hogy az árut a Cseh Köztársaság területén való felhasználásra szánták.

6/3     A szállítási határidő a jelen kereskedelmi feltételek 3/7 cikke szerinti, érvényes adásvételi szerződéskötés, azaz az Eladó részéről küldött visszaigazoló e-mail kézhezvétele napjával indul. Amennyiben a Vevő az előzetes átutalás fizetési módot választotta, a szállítási határidő a vételár teljes kiegyenlítése, azaz a megfelelő összeg Eladó számlájára történt jóváírása után indul.

6/4     Amennyiben a webáruházban a konkrét terméknél nincs megadva más határidő, a kiszállítási határidő 45 munkanap. Abban az esetben, ha a megrendelt terméket nem lehet a megadott időben kiszállítani, az Eladó erről és az új szállítási időpontról haladéktalanul értesíti a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló nem egyezik bele a módosításba és a szerződés még nem került megkötésre, jogában áll törölni a Megrendelést. Amennyiben a Vásárló nem egyezik bele a módosításba és a szerződés megkötésre került, jogában áll felbontani a szerződést az áru kiszállításának időpontjáig.

6/5     Az Eladó a szerződés szerint köteles a Vásárló által a Megrendelésben megadott címre kiszállítani az árut, a Vásárló köteles az árut kiszállításkor átvenni. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem veszi át az árut, az Eladónak jogában áll számlázni a megőrzésért napi 100 CZK (száz cseh korona) illetéket, továbbá jogában áll felbontani az adásvételi szerződést.

6/6     Abban az esetben, ha a Vásárló hibájából az árut többször, illetve más módon kellett kiszállítani, mint ahogy az a Megrendelésben volt megadva, a Vásárló köteles megfizetni az ismételt kiszállítás, illetve a más módon történő kiszállítás által keletkezett többletköltséget.

6/7     A Vásárló, aki egyben fogyasztó is, aláírásával igazolja az áru átvételét a kísérő vagy szállító levélen. A Vásárló köteles a szállítótól az árut a megfelelő módon átvenni, ellenőrizni, hogy a csomagolás hibátlan, a csomagok számát és bármilyen rendellenesség észlelése esetén, azt haladéktalanul jelezni a szállítónak. Amennyiben a csomagolás megsérült és ez által feltételezhetően megsérült a szállított áru, illetve a sérült csomagolás jogtalan csomagfelbontást feltételez, ajánlatos a Vásárlónak saját érdekében, a küldemény átvételét visszautasítani. A szállítólevél aláírásával a Vásárló igazolja a küldemény sértetlen és bontatlan átvételét. Amennyiben a csomagolás nem sérült és bontatlan, úgy az áru sértetlen állapotban került kiszállításra. A Vásárló köteles az áru átvételét követően haladéktalanul leellenőrizni a küldeményt és az esetleges észlelt hibákról azonnal értesíteni az Eladót. Amennyiben az áru törékenyként van megjelölve, a Vásárló minden esetben köteles a szállító személy jelenlétében a küldeményt kinyitni és ellenőrizni, hogy az áru nem sérült; amennyiben ezt nem teszi meg, illetve nem reklamálja haladéktalanul az észlelt sérült, hibás árut, az az árun lévő később észlelt összes sérülés a Vásárló általi átvétel utáni sérülésként  kerül figyelembevételre.

6/8     A Vásárló, aki egyben nem fogyasztó, aláírásával igazolja az áru átvételét a kísérő vagy szállító levélen. A Vásárló, aki egyben nem fogyasztó, köteles a szállítótól az árut a megfelelő módon átvenni, ellenőrizni, hogy a csomagolás hibátlan, a csomagok számát és bármilyen rendellenesség észlelése esetén, azt haladéktalanul jelezni a szállítónak.  Amennyiben csomagolás megsérült és ez által feltételezhetően megsérült a szállított áru, illetve a sérült csomagolás jogtalan csomagfelbontást feltételez, ajánlatos a Vásárlónak saját érdekében, a küldemény átvételét visszautasítani. A szállítólevél aláírásával a Vásárló igazolja, hogy a küldemény sértetlen, bontatlan és megfelel a fentebb leírt feltételeknek, és az áru hibátlanul került kiszállításra. A sérült vagy bontott csomagolás, illetve a sérült áru későbbi reklamációja nem kerül figyelembevételre. A Vásárlónak, aki egyben fogyasztó, ajánlatos a hasonló eljárás azon viták megelőzése érdekében, hogy mikor keletkezett a sérülés vagy hiba az árun. A fogyasztónak azonban nem korlátozhatók jogai a fentebb leírt javaslat be nem tartása esetén, főként a reklamációt illető joga. Amennyiben az áru törékenyként van megjelölve, a Vásárló minden esetben köteles a szállító személy jelenlétében a küldeményt kinyitni és ellenőrizni, hogy az áru nem sérült; amennyiben ezt nem teszi meg, illetve nem reklamálja haladéktalanul az észlelt sérült, hibás árut, az összes az árun lévő később észlelt sérülés a Vásárló általi átvétel utáni sérülésként  kerül figyelembevételre.

6/9     Amennyiben nem fogyasztó, az áru átvételének indokolatlan megtagadása nem indokolja a szerződés felmondását, és a Vevő köteles megfizetni a megbeszélt vételárat és szállítási költségeket, feltéve, hogy az Eladó jogosult a bizonyíthatóan felmerült költségek megfizetésére az ismételt kézbesítés megkísérlésével összefüggésben.

7           Felelősség a hibákért, jótállási idő

7/1     A Polgári Törvénykönyv 2165. § (1) bekezdése szerinti hibák miatti jótállás időtartamát a termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza, míg az új árukra vonatkozó minimális jótállási idő azokban az esetekben, amikor a Vevő fogyasztó, 60 hónap, a színtartósság porcelánra 50 év garancia van.

7/2     A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az árut a vevő megkapta, és meghosszabbítható azzal az idővel, ameddig az áru garanciális javítás alatt áll. Indokolatlan panasz esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg.

7/3     A jótállás kiterjed a termékek gyártási hibáira vagy más hibákra, amelyek nem a szakszerűtlen vagy gondatlan kezelésből, a termék rendeltetésének vagy használati utasításának ellentétes használatából származnak, vagy az áru Vevő általi átvételét követő károkra, például mechanikai sérülésekre, természeti katasztrófákra, például villámcsapás vagy más légköri kisülés, tűz vagy víz vagy más nem szabványos jelenségekre.

7/4     Az áru meghibásodására vonatkozó igényeket az Eladóhoz írásban, vagy előzetes megegyezéssel, munkaidőben lehet benyújtani. Panasz esetén a vevő köteles igazan, teljes mértékben és egyértelműen leírni az igényelt hibát, benyújtani a jótállási jegyet (ha kiállították), a vásárlást és a szállítást igazoló dokumentumot, valamint megadni elérhetőségét a panasz rendezésével kapcsolatos kommunikáció céljából.

7/5     Az áru nem használható, ha hibásnak tűnik. Az Eladó nem felel az olyan károkért, amelyek az áru hibájából vagy a hibás áruk használatából erednek, ha a Vevő tudott erről a hibáról vagy feltételezhette.

7/6     A dekoratívként megjelölt árukat csak díszként lehet használni; más célra történő felhasználás, más célra történő felhasználás képessége vagy más célból történő használat következményei miatt az Eladó nem felelős.

7/7     A Vevő, aki fogyasztó is, egyéb jogait és a hibákra vonatkozó követelések rendezésének eljárását az eladó panaszkezelési eljárás tartalmazza, amely megtalálható az E-Kereskedelem weboldalán és az Eladó bemutatótermében.

8           Az árutermelés egyedi jellege és a szerződés elállásának joga

8/1     A Vevő tudomásul veszi, hogy minden olyan árut, amelyet az E-boltban kínálnak, és amelynek fő építőanyaga a porcelán, mindig egyedileg módosítják, azaz kézzel készítik és festik a Vevő kívánságainak megfelelően, és ezért minden egyes áru eredeti és eltérések lehetségesek az egyes árucikkek között. Ebben az összefüggésben a Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. § -ának rendelkezései szerint nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől a Vevő kívánsága vagy személye szerint módosított áruk szállítására vonatkozóan.

8/2     Más illetve egyedi esetben, amikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, akkor a Vevő, aki fogyasztó, a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó szállítás kézhezvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződésből való elállásra nincs formanyomtatvány, de az elállásnak egyértelműnek kell lennie.

8/3     Ha az Általános Szerződési Feltételek 8/2. cikke értelmében eláll az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződést a kezdetektől fogva felmondják. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell juttatni az Eladónak. Abban az esetben, ha a Vevő megszegi az előző mondatban foglalt kötelezettséget, az Eladó szerződéses kötbérre jogosult a visszaküldendő áru vételárának 0,1% -a (szavakkal: nulla százalék tizede) után késés napja, legfeljebb azonban az áru vételáráig. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződéses kötbér hatálya alá tartozó kötelezettség megszegése által okozott kár megtérítésének jogát, még akkor sem, ha a kár meghaladja a szerződéses kötbért. Az árut sértetlenül és használat nélkül, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a Vevő viseli az áru Eladó részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő által visszaküldött áru megsérült, elhasználódott vagy részben elfogyasztott, az Eladó jogosult a Vevőnek okozott kár megtérítésére.

8/4     A szerződési feltételek 8/2. Cikke szerinti elállása esetén az Eladó visszatéríti a vásárlótól kapott pénzeszközöket a vásárlási szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül, általában ugyanazon módon, ahogy az Eladó megkapta őket a Vevőtől. Ha ez nem lehetséges, az Eladó visszatéríti a Vevőnek a pénzt a Vevő által erre a célra megadott számlára; amíg a Vevő nem adja meg az Eladónak az összes szükséges fizetési adatot, a pénzeszközök visszaadásának határideje nem fut le. Az Eladó továbbá jogosult visszatéríteni a Vevő által nyújtott teljesítményt, amikor az árut visszaküldi a Vevőnek, vagy bármilyen más módon, ha a Vevő ehhez hozzájárul, és a Vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott összeget a Vevőnek visszaadni, mielőtt a Vevő visszaküldi az árut, vagy nem igazolja, hogy az árut elküldte az Eladónak.

8/5     Amíg az árut a Vevő át nem veszi, az Eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül (ha azt már kifizette), visszajuttatja a Vevőnek a vételárat, a Vevő által kijelölt számlára.

9           Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

9/1     A személyes adatok kezelésekor az eladó minden, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. Sz. Törvényben előírt kötelezettségének eleget tesz.

9/2     A szerződés és a jelen feltételek megkötésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó feldolgozza a Vásárló személyes adatait, amelyeket a Vásárló a Rendelés E-shopban történő megadásakor megadott, különösen a név és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám. Ennek a feldolgozásnak a célja a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a kereskedelem és a szolgáltatások felajánlása, valamint az Eladó jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme. A hozzájárulás határozatlan időre szól, és bármikor visszavonható; a fellebbezés azonban nem érinti az adatokat olyan mértékben, amennyire az Eladó jogosult az ilyen adatok beleegyezés nélküli feldolgozására.

9/3     Az Eladó felhatalmazhat egy harmadik felet, hogy a fenti személyes adatokat feldolgozóként kezelje. Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, és kifejezett utasítást ad neki a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. Sz. Törvényből, azaz különösen arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes, és a Vevőnek a hozzájuk való hozzáférés joga, joga van A fenti hozzájárulás bármikor írásban visszavonható az Eladó címén, és joga van arra is, hogy jogainak megsértése esetén kapcsolatba lépjen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal, ha a Az Eladó nem intézkedik a jogorvoslatról a Vevő kérésére.

9/4     A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címére küldje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére; A vevő garantálja, hogy ezt a hozzájárulását egyszerűen és további költségek nélkül visszavonhatja.

10          Tanulságok a fogyasztói viták peren kívüli rendezésének lehetőségéről

10/1     Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a bíróságon kívüli rendezési szervhez fordulhat fogyasztói viták esetén. A cseh kereskedelmi felügyeleti hatóság a fogyasztói viták peren kívüli rendezésének illetékes alanya.

Elérhetőségek: Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, Központi Felügyelőség - ADR Osztály, Štěpánská 15 120 00 Prága 2, Web: https://adr.coi.cz/cs

11          Záró rendelkezések

11/1     Ezeket a feltételeket a www.katypaty.com e-kereskedelmi weboldalon jelenítik meg, és a Megrendelés időpontjában hatályos szövegeiket elküldik a Vevőnek a Megrendelés kézhezvételét megerősítő e-mail részeként, ezáltal lehetővé téve a Vevő számára archiválni és reprodukálni.

11/2     Az Üzleti Feltételek az elektronikus Megrendelés elküldésének napján az Elektronikus Áruházban meghatározott mértékben és megfogalmazásban érvényesek. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti az Eladóval, hogy elolvasta ezeket a feltételeket és egyetért velük. A Vevő a Megrendelés tényleges végrehajtása előtt kellően tájékozott ezekről a feltételekről, és lehetősége van megismerkedni velük.

11/3     A Vevővel szembe az Eladót semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § 1. bekezdésének e) betű, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek értelmében.

 

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.