Üzleti feltételek

Kereskedelmi feltételek

 

KATY PATY group:

KATY PATY Design, s.r.o. (IČ: 03789861), (DIČ: CZ03789861)

KATY PATY Faktory, s.r.o. (IČ: 04944194)

KATY PATY Colour, s.r.o. (IČ: 05626447)

KATY PATY Kaolin, s.r.o. (IČ: 05637082)

KATY PATY Porcelain, s.r.o. (IČ: 05637104)

KATY PATY Trade Mark, s.r.o. (IČ: 05717124)

KATY PATY Made, s.r.o. (IČ: 05717043)

KATY PATY Brands, s.r.o., IČ: 02039052, OR: C-307753

KATY PATY Colour, s.r.o., IČ: 05626447, OR: C-267654

KATY PATY Company, s.r.o., IČ: 06850871, OR: C-290045

KATY PATY design, s.r.o., IČ: 03789861, OR: C-237572

KATY PATY Fabric, s.r.o., IČ: 06899579, OR: C-290984

KATY PATY Faktory, s.r.o., IČ: 04944194, OR: C-256061

KATY PATY Glamour, s.r.o., IČ: 02039541, OR: C-307749

KATY PATY Group, s.r.o., IČ: 06899030, OR: C-2909751

KATY PATY Handwork,  s.r.o., IČ: 02039338, OR: C-307754

KATY PATY International, s.r.o., IČ: 02039621, OR: C-307750

KATY PATY Kaolin, s.r.o., IČ: 05637082, OR: C-268050

KATY PATY Lights, s.r.o., IČ: 02039702, OR: C-307751

KATY PATY Made, s.r.o., IČ: 05717043, OR: C-269483

KATY PATY Matte and Glossy, s.r.o., IČ: 02039117, OR: C-307756

KATY PATY Natural, s.r.o., IČ: 06899412, OR: C-290983

KATY PATY Original, s.r.o., IČ: 02039443, OR: C-307748

KATY PATY Porcelain, s.r.o., IČ: 05637104, OR: C-268051

KATY PATY Produce, s.r.o., IČ: 06899226, OR: C-290979

KATY PATY Switches, s.r.o., IČ: 02039761, OR: C-307752

KATY PATY Trade Mark, s.r.o., IČ: 05717124, OR: C-269485

KATY PATY Unique, s.r.o., IČ: 02039265, OR: C-307755

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

- székhelye: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8,

bejegyezve a Městský soud v Praze /Prágai Városi Bíróság/ által vezetett cégjegyzékbe,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

www.katypaty.com

E-mail: info@katypaty.com

(a továbbiakban csak „Eladó”)

 

elektronikus boltjához

 

Az Eladó kézbesítési címe:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Cseh Köztársaság

 

Az Eladó Show-roomja (előzetes megállapodás után):

Na Břehu – Redpoint épület (a betonhídon át, a Na Břehu és a Mlékárenská utcák sarkán) 19000 Praha 9 - Vysočany

 

1           Bevezető rendelkezések

1/1     A jelen kereskedelmi feltételek, a www.katypaty.com oldalon található elektronikus bolton (a továbbiakban „Elektronikus bolt“ is) keresztül történő áruértékesítésnél, részletesen szabályozzák az eladó és az ügyfél (a továbbiakban „Vevő“ is) közti jogviszonyt.

1/2     Az Eladó és a Vevő viszonyát a cseh jogrend, különösen pedig a 89/2012 Sb. sz. törvény, a Polgári törvénykönyv hatályos szövege, valamint - amennyiben a Vevő egyben fogyasztó - a 634/1992 Sb. sz. Fogyasztóvédelmi törvény hatályos szövege is szabályozza.

1/3     Az Eladó nem tesz semmilyen nyilatkozatot abban a tekintetben, hogy az Elektronikus bolt oldalain feltüntetett információk és az Elektronikus bolt által kínált áruk, más, a Cseh Köztársaságon kívüli helyeken történő felhasználáshoz megfelelőek, engedélyezettek vagy hozzáigazítottak. Amennyiben a Vevő a Cseh Köztársaságon kívülről lép be az Elektronikus bolt oldalaira, vagy az Elektronikus boltból beszerzett árut a Cseh Köztársaságon kívül használja, felel az ilyen belépésért vagy használatért.

2           A szerződés tárgya

2/1     Az Eladó vállalja az Elektronikus bolt rendelési űrlapja segítségével leadott megrendelésben feltüntetett áru Vevőnek történő leszállítását, a Vevő pedig vállalja a leszállított áru megállapodott árának kifizetését, mégpedig mindezt a jelen kereskedelmi feltételekben megszabott feltételek mellett.

3           Az Elektronikus bolt környezete

3/1     A Vevő az Elektronikus boltból közvetlenül, regisztrálás nélkül rendelhet árut.

3/2     Árurendeléskor a Vevő köteles minden adatot helyesen és az igazságnak megfelelően megadni. A Vevő által az árurendeléskor megadott adatokat az Eladó helyeseknek tekinti.

3/3     A Vevő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus boltnak nem kell mindig elérhetőnek lennie, mégpedig főleg az Eladó, ill. esetleges harmadik személyek hardver- és szoftver-felszerelésének szükséges karbantartására való tekintettel.

3/4     A Vevő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus bolt programkészletét és a webes interfész többi alkotórészét (beleértve a kínált áruk fényképeit is) szerzői jog védi. A Vevő vállalja, hogy nem fog kifejteni olyan tevékenységet, amely számára vagy harmadik személyek számára jogtalan beavatkozást, vagy az Elektronikus bolt programkészletének, vagy a webes interfész többi alkotórészének jogtalan felhasználását tenné lehetővé.

4           Árurendelés és szerződéskötés

4/1     A bemutatott áru a megfelelő termék leírásában feltüntetett rendeltetésű. Az útmutatótól vagy használati utasítástól – amennyiben a termékhez kiadták – eltérő célú használatért, valamint az ilyen eljárás következményeiért az Eladó nem felel.

4/2     Az Elektronikus boltban történt megrendelés érvényes leadása után, teljességgel és az igazságnak megfelelően ki kell tölteni a rendelési űrlapban szerepelő és előírt összes adatot és kelléket. A Vevő, az árurendeléshez kitölti az Eladó interfészén található rendelési űrlapot. A rendelési űrlap főleg  

(a)      a megrendelt árura (a Vevő, a megrendelt árut „beteszi“ az Eladó webes interfészén található elektronikus bevásárló-kosárba),

(b)      az áru beszerzési ára megtérítésének módjára, valamint a megrendelt áru kért kézbesítési módjára, és

(c)      az áru szállításával kapcsolatos költségekre (a továbbiakban együttesen csak „Megrendelés“)

vonatkozó információkat tartalmazza.

4/3     A Vevő, a Megrendelés végleges és kötött megerősítése előtt ellenőrizheti és kijavíthatja a teljes Megrendelést, valamint a megadott adatokat, beleértve a jelen kereskedelmi feltételek elfogadását, a megrendelt áru árát, beleszámítva a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes árutovábbítási és szállítási költségeket is.

4/4     Amennyiben a Vevő egyetért a megrendelés formájával, a megrendelés megerősítésével, a „Küldés” gombra kattintva, megtörténik a megrendelés végérvényes elküldése, feldolgozásra. Az így elküldött megrendelés kötött a Vevő számára.

4/5     Az Elektronikus boltban feltüntetett ajánlatok, árak és az áru elérhetőségére vonatkozó információk az Eladó pillanatnyi, valós raktárkészletét fejezik ki, azonban ezen adatok – technikai és szervezési okokból - a Megrendelés Eladónak történt elküldése és kézbesítése között eltelt időben, a 4/6 pont szerint, változhatnak. Így azután, a megrendelés időpontjában az Elektronikus boltban feltüntetett árunak - a deklarált feltételek mellett - már nem kell elérhetőnek lennie.

4/6     Az Eladó, a megrendelésben feltüntetett e-mailcímre haladéktalanul küld egy e-mailt, amelyben a Vevő számára visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét.

4/7     Az Eladó fenntartja magának a megrendelés be nem fogadásának jogát, indokolt esetekben, mégpedig főleg az áru raktárkészletének kimerülése esetén, amennyiben az áru nem érhető el a beszállítónál, amennyiben teljesen szembetűnő elírás történt az áru Elektronikus bolti katalógusban szerepelő árát vagy leírását illetően, valamint, ha a Vevő olyan személy, aki már korábban megszegte az Eladóval szembeni szerződéses kötelezettségét.

4/8     A szerződéskötés cseh nyelven történik; a szerződés idegen nyelven is megköthető. A megkötött adásvételi szerződést az Eladó, annak sikeres teljesítése céljából, 5 éven át archiválja, s az harmadik személyek számára nem érhető el. A szerződéskötéshez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk a jelen kereskedelmi feltételekből – amelyek e folyamatot érthetően leírják - világosak.

4/9     A szerződéskötésnél használhatók távközlési eszközök. Amennyiben a szerződéskötésnél alkalmaznak távközlési eszközöket, ezen eszközök használatának saját költségét a Vevő fedezi.

5           Termékár és fizetési feltételek

5/1     A termékár – az 526/1990 Sb. sz., később módosított ártörvény értelmében – szerződéses ár, s az Elektronikus boltban végső árként szerepel. Az árutovábbítási és szállítási költségek - melyek összege az Elektronikus boltban, a lehetséges szállítási módok leírásában szerepel, és a kiválasztott szállítási formától függően eltérő lehet – a Megrendelésben kerülnek hozzászámításra. A Megrendelés kitöltése után már a végleges kalkulált ár szerepel, beleértve a szállítási költségeket is.

5/2     Az áru és a szállítási költségek kifizetése történhet:

(a)      átutalással, az Eladó Bank Citfin sporitelní družstvonál /Takarékszövetkezetnél/ vezetett a szerződéskötéstől számított 7 napos esedékességgel, mindig azonban az áru leszállítása előtt; a fizetési kötelezettség teljesítésének feltétele a megfelelő variábilis szimbólum feltüntetése is.

(b)      a CREDIT ALLIANCE, SE társaság - IČO /Azonosítószáma/: 24805394, székhelye: Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9/ által nyújtott hitellel,

(c)      hitelkártyával.

5/3     Az Eladó által, az adásvételi szerződés alapján a Vevő részére kiállított számla egyben adóbizonylatként is szolgál. A Vevő mindenképpen csak az ár teljes kiegyenlítése után veheti át az árut.

6           Az áru leszállítása

6/1     A Vevő, az áru teljes vételárának kifizetésével, vagy az áru átvételével – a szerint, melyik következik be később - válik az áru tulajdonosává.

6/2     A megrendelt árut a Vevő által, a Megrendelésben teljes címmel jelölt helyre fogják kiszállítani; a Vevő azonban tudomásul veszi, hogy az árut a Cseh Köztársaság területén való felhasználásra szánták.

6/3     A szállítási határidő a jelen kereskedelmi feltételek 3/7 cikke szerinti, érvényes adásvételi szerződéskötés, azaz az Eladó részéről küldött visszaigazoló e-mail kézhezvétele napjával indul. Amennyiben a Vevő az előzetes átutalás fizetési módot választotta, a szállítási határidő a vételár teljes kiegyenlítése, azaz a megfelelő összeg Eladó számlájára történt jóváírása után indul.

6/4     Amennyiben a webáruházban a konkrét terméknél nincs megadva más határidő, a kiszállítási határidő 45 munkanap. Abban az esetben, ha a megrendelt terméket nem lehet a megadott időben kiszállítani, az Eladó erről és az új szállítási időpontról haladéktalanul értesíti a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló nem egyezik bele a módosításba és a szerződés még nem került megkötésre, jogában áll törölni a Megrendelést. Amennyiben a Vásárló nem egyezik bele a módosításba és a szerződés megkötésre került, jogában áll felbontani a szerződést az áru kiszállításának időpontjáig.

6/5     Az Eladó a szerződés szerint köteles a Vásárló által a Megrendelésben megadott címre kiszállítani az árut, a Vásárló köteles az árut kiszállításkor átvenni. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem veszi át az árut, az Eladónak jogában áll számlázni a megőrzésért napi 100 CZK (száz cseh korona) illetéket, továbbá jogában áll felbontani az adásvételi szerződést.

6/6     Abban az esetben, ha a Vásárló hibájából az árut többször, illetve más módon kellett kiszállítani, mint ahogy az a Megrendelésben volt megadva, a Vásárló köteles megfizetni az ismételt kiszállítás, illetve a más módon történő kiszállítás által keletkezett többletköltséget.

6/7     A Vásárló, aki egyben fogyasztó is, aláírásával igazolja az áru átvételét a kísérő vagy szállító levélen. A Vásárló köteles a szállítótól az árut a megfelelő módon átvenni, ellenőrizni, hogy a csomagolás hibátlan, a csomagok számát és bármilyen rendellenesség észlelése esetén, azt haladéktalanul jelezni a szállítónak. Amennyiben a csomagolás megsérült és ez által feltételezhetően megsérült a szállított áru, illetve a sérült csomagolás jogtalan csomagfelbontást feltételez, ajánlatos a Vásárlónak saját érdekében, a küldemény átvételét visszautasítani. A szállítólevél aláírásával a Vásárló igazolja a küldemény sértetlen és bontatlan átvételét. Amennyiben a csomagolás nem sérült és bontatlan, úgy az áru sértetlen állapotban került kiszállításra. A Vásárló köteles az áru átvételét követően haladéktalanul leellenőrizni a küldeményt és az esetleges észlelt hibákról azonnal értesíteni az Eladót. Amennyiben az áru törékenyként van megjelölve, a Vásárló minden esetben köteles a szállító személy jelenlétében a küldeményt kinyitni és ellenőrizni, hogy az áru nem sérült; amennyiben ezt nem teszi meg, illetve nem reklamálja haladéktalanul az észlelt sérült, hibás árut, az az árun lévő később észlelt összes sérülés a Vásárló általi átvétel utáni sérülésként  kerül figyelembevételre.

6/8     A Vásárló, aki egyben nem fogyasztó, aláírásával igazolja az áru átvételét a kísérő vagy szállító levélen. A Vásárló, aki egyben nem fogyasztó, köteles a szállítótól az árut a megfelelő módon átvenni, ellenőrizni, hogy a csomagolás hibátlan, a csomagok számát és bármilyen rendellenesség észlelése esetén, azt haladéktalanul jelezni a szállítónak.  Amennyiben csomagolás megsérült és ez által feltételezhetően megsérült a szállított áru, illetve a sérült csomagolás jogtalan csomagfelbontást feltételez, ajánlatos a Vásárlónak saját érdekében, a küldemény átvételét visszautasítani. A szállítólevél aláírásával a Vásárló igazolja, hogy a küldemény sértetlen, bontatlan és megfelel a fentebb leírt feltételeknek, és az áru hibátlanul került kiszállításra. A sérült vagy bontott csomagolás, illetve a sérült áru későbbi reklamációja nem kerül figyelembevételre. A Vásárlónak, aki egyben fogyasztó, ajánlatos a hasonló eljárás azon viták megelőzése érdekében, hogy mikor keletkezett a sérülés vagy hiba az árun. A fogyasztónak azonban nem korlátozhatók jogai a fentebb leírt javaslat be nem tartása esetén, főként a reklamációt illető joga. Amennyiben az áru törékenyként van megjelölve, a Vásárló minden esetben köteles a szállító személy jelenlétében a küldeményt kinyitni és ellenőrizni, hogy az áru nem sérült; amennyiben ezt nem teszi meg, illetve nem reklamálja haladéktalanul az észlelt sérült, hibás árut, az összes az árun lévő később észlelt sérülés a Vásárló általi átvétel utáni sérülésként  kerül figyelembevételre.